Loading...
 
Image placeholder

IT 2023 4 Жил 100%

Солонгосын хөрөнгө оруулалттай дээд сургууль!

Элсэгчдийн бүртгэл, бүртгүүлэх материал, хугацаа

 1. Элсэгчдийн бүртгэл 2023.06.19-08.20 хүртэл Хүрээ МХТДС-ийн байранд явагдана.

 2. Элсэхийг хүсэгч нь дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
 • Анкет
 • ЭЕШ-ийн онооны бичиг баримт /эх хувь/
 • Иргэний үнэмлэх / хуулбар/
 • Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэнийг батлах бичиг баримт
 • 3*4 хэмжээтэй зураг 2ш
 • Бүртгэлийн хураамж 10,000₮ / бэлэн байх
 • Элсэлтийн хураамж 100,000₮ /дансаар

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ

700 - 800
8 семистр 100%
Сар бүр 100,000₮(Архитектурын тэнхим 10 семистр)
 • 2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой
620 - 699
8 семистр 100%
 (Архитектурын тэнхим 10 семистр)
 • 1,2-р шалгалтын онооны дундажаар
600 - 619
8 семистр 50%
 (Архитектурын тэнхим 10 семистр)
 • 1,2-р шалгалтын онооны дундажаар
   
580 - 599
4 семистр 50%
 
 • 1,2-р шалгалтын онооны дундажаар
   
550 - 579
2 семистр 50%
 
 • 1,2-р шалгалтын онооны дундажаар
   

Онлайнаар хүсэлтээ өгөөд бүртгүүлбэл 'Сэжун хаг дан' зун 50% хөнгөлөлттэй суралцах боломжтой.

НИЙГМИЙН ХАНГАМЖИЙН ТЭТГЭЛЭГ


Хөдөө орон нутаг

1 жил 30%
Бүх аймаг


Улаанбаатар

1 жил 25%
Улаанбаатар хотоос элсэн орсон суралцагчид


Сургуулийн багш ажилтаны хүүхэд

Жил бүр 50%
Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ


Сургуулийн багш ажилтаны ах дүү

Жил бүр 25%
Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ


Нэг гэр бүлийн 2 оюутан

Жил бүр 25%
Тус бүр 25%


Олимпиадны тэтгэлэг

1 семистр 25%
Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ