Loading...
 
Image placeholder

No.1 ICT University

БНСУ-ын хөрөнгө оруулалттай дээд сургууль

ТЭТГЭЛЭГЭЭР ТЭРГҮҮЛЭГЧ

2022-2023
410 оюутанд 619,787,900₮

ОЮУТАН СОЛИЛЦООГООР ТЭРГҮҮЛЭГЧ

2024 оны 06-р сарын байдлаар нийт 339 оюутныг суралцуулаад байна

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГААР ТЭРГҮҮЛЭГЧ

БНСУ-ын 64 их сургуулиудтай хамтран ажиллаж байгаа

Элсэгчдийн бүртгэл, бүртгүүлэх материал, хугацаа

 1. Элсэгчдийн бүртгэл 2024.07.08 - 08.30 хүртэл Хүрээ МХТДС-ийн байранд явагдана.

 2. Элсэхийг хүсэгч нь дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
 • Анкет
 • Ерөнхий боловсролын гэрчилгээ /эх хувь/
 • Хувийн хэрэг /эх хувь/
 • ЭШ-ын онооны бичиг баримт /эх хувь/
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 • 3*4 хэмжээтэй зураг /2 хувь/
 • Бүртгэлийн хураамж 10,000₮ /бэлэн байх
 • Элсэлтийн хураамж 100,000₮ /дансаар

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ

700 - 800
8 семестр 100%
Сар бүр 100,000₮(Архитектурын тэнхим 10 семестр)
 • 2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой
620 - 699
8 семестр 100%
 (Архитектурын тэнхим 10 семестр)
 • 1,2-р шалгалтын онооны дунджаар
600 - 619
8 семестр 50%
 (Архитектурын тэнхим 10 семестр)
 • 1,2-р шалгалтын онооны дунджаар
   
580 - 599
4 семестр 50%
 
 • 1,2-р шалгалтын онооны дунджаар
   
500 - 579
2 семестр 50%
 
 • 1,2-р шалгалтын онооны дунджаар
   
Шинэ элсэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлт
2 семестр 50%
 

Онлайнаар хүсэлтээ өгөөд бүртгүүлбэл 'Сэжун хагдан' зун 50% хөнгөлөлттэй суралцах боломжтой.

НИЙГМИЙН ХАНГАМЖИЙН ТЭТГЭЛЭГ


Хөдөө орон нутаг

1 жил 50%
Бүх аймаг


Улаанбаатар

1 жил 50%
Улаанбаатар хотоос элсэн орсон суралцагчид


Сургуулийн багш ажилтны хүүхэд

Жил бүр 50%
Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ


Сургуулийн багш ажилтны ах дүү

Жил бүр 25%
Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ


Нэг гэр бүлийн 2 оюутан

Жил бүр 25%
Тус бүр 25%


Олимпиадын тэтгэлэг

1 семестр 25%
Тэтгэлгийн хурлаар шийдэгдэнэ